Home  
 
   
 
 
 
 
 

 

Zverejnená ponuka je informatívna. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte za účelom prípravy ponuky (podkladov k záväznej objednávke).
Na dodanie predmetu dodania sa vzťahujú Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti Jungheinrich spol. s r.o., zo dňa 26.1.2009.
Spoločnosť Jungheinrich spol. s r.o. si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku zákazníka najmä v prípade, že predmet dodania bol medzičasom predaný.